BSc szakdolgozati témák

 • Allergén ételfehérjék
  Témavezető: Berecz Bernadett

 • A fotoszintézis hatékonyságának növelési lehetőségei molekuláris biológiai módszerrel, energiatermelő növények előállítása céljából
  Témavezetők: Tamás László és Éva Csaba

 • Antociánok funkciója a növényekben és gyakorlati alkalmazásuk
  Témavezetők: Tamás László és Zelenyánszki Helga

 • Búza tartalékfehérje promóterek tanulmányozása in vivo és in silico módszerekkel
  Témavezető: Tamás László

 • A „genome editing” módszer alkalmazása egyszikű növények tulajdonságainak módosítására.
  Témavezető: Tamás László

 • Az irányított genom módosítás lehetséges formái géntechnológiai módszerekkel
  Témavezető: Tamás László

Ph.D témák

 

 • Búza tartalékfehérje gének expressziójának vizsgálata mesterségesen fenntartott endospermiumban mint modell rendszerben

témavezetők: Juhász Angéla, Tamás László

A kutatási téma leírása:

A búza tartalékfehérjék expressziója a genetikai adottságoktól függ elsősorban, de jelentős hatása van erre a folyamatra a környezet, melyben a növény él. A tartalékfehérjék mennyisége, az egyes komponensek aránya az endospermiumban, jelentős mértékben függ a gének transzkripcióját irányító szekvenciáktól, a promóterektől. A promóterek működését nem csak genetikai, de környezeti tényezők is befolyásolják. A kutatási program célja kettős. Az egyik egy új kutatási rendszer alapjainak lerakása, ill. az eddig elért eredmények validálása és a módszer továbbfejlesztése. Lengyel kutatókkal (Marzena-Popielarska Konicezna és csoportja) együttműködve vizsgáljuk a mesterséges körülmények között fenntartott endospermium szövet tulajdonságait. Összehasonlítjuk a meglévő tapasztalataink és tudásunkra alapozva a természetben fejlődő endospermium és a szövettenyészetben fenntartott endospermium állapotát. Ezeket az összehasonlításokat molekuláris; RNS, fehérje szinten kívánjuk elvégezni. Célunk olyan mesterséges rendszer kiépítése, mely alkalmas olyan kérdések feltevésére és vizsgálatára, hogy miképpen hatnak az endospermium fejlődésére a környezeti tényezők, s ezáltal miképpen befolyásolják a tartalékfehérje összetételt. A projekt eredményeképp információkat és adatokat adhatunk a nemesítőknek a környezeti stresszel szemben ellenállóbb, egyenletesebb minőséget biztosító búzafajták előállítására

 

 • How nutrition quality of leaves is affected by the shoot iron homeostasis regulation?

Supervisors: László Tamás and Ádám Solti

The world population is expanding rapidly. According to the projections, food production on the currently used land must be doubled in the next two decades to meet food demand of the growing world population. At least 60% of cultivated soils deficient in mineral nutrients, or contain toxic minerals, whereas about 50% of the world population suffers from micronutrient deficiencies. Of the minerals, iron plays a major role because it is essential both for plant productivity and for the quality of their products. Because the concentrations of many of the dietary mineral constituents, such as iron are often low in edible plant sources, the understanding of the physiological, biochemical, and molecular mechanisms can contribute to their transport and accumulation in plants. Thus, the development and selection of new plant genotypes with high genetic ability is indispensable in adapting agricultural plants to nutrient mineral nutrient deficient conditions and allocating more micronutrients into edible plant tissues such as leaves. Iron homeostasis is an important determinant of photosynthetic efficiency in algae and higher plants, and the Fe limitation or excess highly affects the structure and function of the photosynthetic apparatus.

The understanding of leaf iron homeostasis and its regulation can contribute to achieve a higher iron accumulation in edible leaf tissues that may be superoptimal for the agricultural plant itself but makes edible leaves a significant iron source for the human nutrition as well.

The topic covers (i) qPCR analysis of genes of several mesophyll cell iron transporters and iron homeostasis related transcription factors under different iron nutrition levels, (ii) tracking the incorporation of surplus iron (by Mössbauer spectroscopy, mesophyll cell fractioning, etc.) applied as foliar treatment or taken up by the roots into leaf iron storages, and (iii) genetic engineering (eg. inserting new GOIs, modifying the regulation, etc.) of plants of edible leaves and agricultural importance, according to the findings of (i) and (ii). Such plants of agricultural importance and that of having edible leaves are eg. the Brassica crops.