A csoport hazai együttműködései

MTA ATK 125 125Legrégebben működő kapcsolatunk az MTA ATK Mezőgazdasági Intézetének (Martonvásár) kutatóival van.
Kezdetben a búza tartalékfehérjék szerkezet és funkció vizsgálatában dolgoztunk közösen, melynek fő iránya a liszt fehérje komponensei hatásának tanulmányozása volt, a tészta reológiai tulajdonságaira. Később „Marker Assisted Selection” (MAS) módszerek kidolgozása terén pályáztunk és kutattunk közösen, mely munkák egyik célja volt régi fajták újra nemesítésbe (molekuláris nemesítés) állítása volt. Módszerfejlesztés területén is érdemi eredményeket értünk el, pl. kidolgoztunk egy biolisztikus módszert búza transzformálásra.
Az együttműködés később a tartalékfehérje promóter szekvenciáján (nukleotid sorrend) túl a promóter funkciójára irányult. Mind a kis és a nagy molekulatömegű glutenin alegységfehérjék (LMW-GS, HMW-GS) promóterét vizsgáltuk főleg in silico módszerekkel, hogy megértsük a fehérje expresszió szövetspecifikusságának okait. Ezt laboratóriumi kutatómunka is követte.
A búzán kívül közösen vizsgáljuk az egyszikű modell növény, a Brachypodium distachion tartalékfehérjék expressziós mintázatának alakulását az időben, valamint ezek módosulását hő és szárazság stressz alatt.
Az utóbbi időben a liszt allergiával kapcsolatos kutatásokat indítottunk közösen.
Az eddig elvégzett közös munkák eredményeit 14, tudományos folyóiratban megjelent közleményben ismertettük és számos (>50) hazai, valamint nemzetközi konferencián.

 

BME vegy 125 125A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék munkatársaival is szinte a kezdetektől együttműködik a csoport. Legizgalmasabb munkáink a rizstészta reológiai tulajdonságaira irányulnak. A rizs endospermium fehérje összetétele jelentősen eltér a búzáétól, ami lehetőséget biztosít a búza tartalékfehérjék funkcionális tulajdonságainak mélyebb, pontosabb vizsgálatához. A kívülről adott és megfelelő módszerrel a rizs fehérje hálózatába beépített rekombináns, vagy búzalisztből tisztított prolamin fehérje frakciók hatásának elemzésével olyan finomságok megfigyelésére van lehetőség, ami búzalisztben nem. A Tanszéken kifejlesztett mikro-módszerek alkalmazásával is jelentős eredményeket értünk el közösen.
Az eddig elvégzett munkák eredményeit 9 referált tudományos közleményben tártuk a világ kutatói elé, valamint több mint 30 magyar és nemzetközi konferencián.

 

NAIK MBK 125 125A NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézetben (Gödöllő) a Növényi Sejtbiológia Csoport munkatársaival a rizs biolisztikus transzformálási módszerének alkalmazására épülő kutatási programokat alakítottunk ki. A rizs genetikai állományának módosításával létrehoztunk olyan növényeket, melyek szemtermésében búza tartalékfehérjék is termelődik. Ezeknek az ’új’ fehérjéknek a hatását az endospermiumra és a rizslisztre, több más együttműködés keretei között vizsgáljuk.
A búza tartalékfehérjéken kívül más érdekes, hasznos, az ipar számára fontos fehérjéket is lehet szintetizáltatni, termeltetni a rizs endospermiumban. Ez a munka az úgynevezett ’Molecular Farming’ kutatási irányba tartozik. Specifikus tulajdonsággal rendelkező enzimet és ehető vakcinaként alkalmazható fehérjét expresszáló transzgénikus rizs vonalakat állítottunk elő közösen, más laboratóriumokkal is kooperálva.
Az egyik legizgalmasabb munkánk az ehető vakcina előállítására irányult. Ez a kutatás pénzügyi támogatás hiányában jelenleg csak alacsony szinten (low profile) folyik.
Munkáink eredményeként 4 közös publikációnk jelent meg a laborral közösen és több mint 10 konferencián mutattuk be eredményeinket.

 

A NAIK ÉlelNAIK KEKI 125 125miszertudományi Kutatóintézet két csoportjával is végeztünk közös kutatómunkát. Az egyik munka a búza tartalékfehérjék allergiás vizsgálatára, valamint transzgénikus növények élelmiszerbiztonsági kockázatára irányult. A másik csoporttal árpa növényekben stressz hatására szintetizálódó szénhidrátok koncentráció szintjének változását elemeztük.
Közös munkánk eredménye 2 publikációban öltött testet, valamint 5 konferencián is bemutattuk az eredményeket.

 

brc 125 125Az MTA SzBK Növénybiológiai Intézet néhány munkatársával végzett kutatómunkánk célja az aldo-keto reduktáz enzimek hatásának vizsgálata volt transzgénikus árpa növényben. Két különböző eredetű, de azonos funkciójú élettani hatását hasonlítottuk össze különböző abiotikus stressz körülmények között.
Közös munkánk eredménye két publikáció, tovább 4 konferencián (hazai és nemzetközi) is bemutattuk eredményeinket.

A csoport nemzetközi együttműködései

Némelyik kapcsolat jelenleg alvó állapotban van, de könnyen felébreszthető

BBSRC, Rothamsted Research, Harpenden, UKRosthamsted 125 125

Paola Tosi

Peter R.Shewry

Institute of Food Research, Norwich, UK IFR 125 125

Alan R. Mackie

 

CSIRO Plant Industry, Canberra, Australia CSIRO 125 125

Rudi Appels

Ferenc Békés

 

Centre for Coop. Gen., Murdoch Univ., Perth, AustraliaMurdoch 125 125

Rudi Appels

 

Div of Biological Sci and the Res C for Bioactive Materials,Chonbuk 125 125
Chonbuk National University, Jeonju, South Korea

Moon-Sik Yang