Előadások

Növényélettan I. (bb1c1418)

 • B.Sc.

Előadó:

 • Tamás László Ph.D.

Aminosav anyagcsere (3x45 perc)

eBook fejezet

Aminosav anyagcsere dia

Növénybiológia (bb2n1106)

M.Sc.

Molekuláris növénybiológia (bb1n1634)

 • B.Sc. (választható)

Elődók:

 • Rácz Ilona Ph.D.
 • Rudnóy Szabolcs Ph.D

 • Tamás László Ph.D.

- A növényi genom szerveződése (3x3x45 perc) Genom szerveződés diasor
- A növényi genom módosítása (1x3x45 perc)

A tantárgy célja, célkitűzései: A növénybiológia molekuláris biológiai vetületeinek megismertetése, az alapismeretek és a legfrissebb tudományos eredmények feldolgozásával.

A tantárgy tartalma: A növényi sejtmagi és organelláris genomok; röviden a transzgenikus növényekről; a replikáció és a transzkripció folyamatainak áttekintése a növényi sajátosságok kiemelésével; a növényi RNS-ek típusai, biogenezise, érése és funkciói; a növényi fehérjeszintézis jellegzetességei; a növényi fehérjék anyagcseréjének főbb lépései; az egyedfejlődés kezdeti (embrió- és magfejlődés, csírázás), vegetatív és reproduktív szakaszainak tárgyalása, a szabályozási lépések bemutatásával.

Tankönyv, jegyzet:
- saját órai jegyzet"A növényi anyagcsere élettana"
- (e-tankönyv: http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/ANovenyiAnyagcsere/book.pdf)
- aktuális összefoglalók, cikkek

Növényi molekuláris biológia (bb2n1n06)

 • M.Sc. (választható)

Előadók:

 • Rácz Ilona Ph.D.
 • Tamás László Ph.D.
 • Rudnóy Szabolcs Ph.D.
 • Parádi István Ph.D.

Növényi transzformáció és a transzgénikus növények (bb2n1n11)

heti 2x45 perc

 • Ph.D. (választható)
 • M.Sc. (szakirányon kötelező)
 • B.Sc. (választható)

A növényi transzformációs technikák általános és speciális lépéseinek részletes ismertetése. A transzformációs kazetta egyes alkotórészeinek bemutatása. A transzgénikus növények alkalmazási területeinek áttekintése példákon keresztül.

Részletes tematika (pdf)

1. diasor
2. diasor
3. diasor
4. diasor
5. diasor
6. diasor
7. diasor
8. diasor
gene targeting (Éva Csaba)

PCR technikák a növényi molekuláris biológiában I.  (bb2n41n31)

heti 2x45 perc

 • Ph.D. (választható)
 • M.Sc. (választható)
 • B.Sc. (választható)

A modern biotechnológiai módszerek egyik alappillérének, a PCR technikának ismertetése. Az egyszerű lépésektől kiindulva a növényi molekuláris biológiai kutatásokban való alkalmazásig. Az elméleti megalapozáson túl a gyakorlati alkalmazás során követendő problémamegoldás részleteire is kitérünk.

Részletes tematika (pdf)

eBook

1. diasor

2. diasor

qPCR (Tóth Gábor)

qPCR eBook

Magfehérjék kémiája genetikája és élettana (bb2n1n27)

heti 2x45 perc

 • M.Sc. (választható)
 • B.Sc. (választható)

A növényi magvakban található fehérjék táplálkozástani, élettani és funkcionális (iparban alkalmazható) tulajdonságainak megismertetése. Komplex ismeretek átadása a fehérje kémiától a molekuláris biológián át a feldolgozási lehetőségekig egy különös fehérje csoportról

Részletes tematika (pdf)

Kísérlettervezés a növényi molekuláris biológiában (bb2n1n26)

heti 2x45 perc

 • M.Sc. (választható)
 • B.Sc. (választható)

Olyan ismeretek átadása, melyek segítenek a kutatáshoz szükséges tervek elkészítésében, a kivitelezés során jelentkező döntési helyzetek megoldásában. Megbeszéljük a kutatási terv elkészítésének szempontjait, az egyes lépések kapcsolódását. Kitérünk a párhuzamosan végezhető kísérletek szervezésére. Vizsgáljuk a kutatás során jelentkező elágazási pontokban követhető döntési mechanizmusokat, a figyelembe veendő szempontokat. Mindezek segíthetnek később az önálló kutatási munkában

Tematika

Gyakorlatok

PCR technikák a növényi molekuláris biológiában II. (bb2n4n12)

heti 2x45 perc

 • B.Sc. (választható)
 • M.Sc. (választható)
 • Ph.D. (választható)

PCR eBook

qPCR eBook

Az elméletben elsajátított ismeretek alkalmazása a laboratóriumban a molekuláris búzanemesítésből vett gyakorlati példákon keresztül. Kétfős csoportokban felügyelet alatt, de önállóan végzett laboratóriumi gyakorlatok, ahol az elrontott kísérlet megismételhető. A növényi DNS kinyerés módszertani nehézségeinek megismerése az első feladat. A tisztított DNS tisztaságának ellenőrzése után. A hallgatók olyan széles körben használt PCR módszereket próbálnak ki, mint az SNP PCR, az allél specifikus PCR, a nested PCR és a real-time PCR.

Növényélettani vizsgálómódszerek I. (bb2n4n01)

 • B.Sc. (választható)
 • M.Sc. (választható)

Növényélettani vizsgálómódszerek eBook

Növényi DNS kinyerés és PCR módszerének elsajátítása azoknak, akiknek nem volt alkalmuk közelebbről megismerkedni ezen módszerek gyakorlatával (1x4x45 perc)

Gélelektroforézis alkalmazása a növényélettanban (bb2n4n02)

 • B.Sc. (választható)
 • M.Sc. (választható)
 • Ph.D. (választható)

Nukleinsav gélelektroforézis (agaróz és poliakrilamid), DNS gélből visszanyerés módszerének elsajátítása azoknak, akiknek nem volt alkalmuk közelebbről megismerkedni ezen módszerek elméletével és gyakorlatával.          (2x4x45 perc)

Nukleinsavak elválasztása eBook

Növénytranszformálás agrobaktériummal (bb1n9149)

A gyakorlatot jelenleg szüneteltetjük anyagi források hiányában.

2 félév 4 kredit/félév

A növényi molekuláris biológusok kétszikű modell növényét az Arabidopsis taliana genetikai állományát módosítjuk a jól ismert, nagy hatékonyságú, az Agrobacterium tumefaciens által közvetített módszerrel.

A gyakorlat során a bináris transzformációs kazetta összeállításának utolsó lépését végezzük el. A GUS enzimet kódoló uidA gént, mint transzgént szub-klónozzuk egy konstitutive promóterttartalmazó vektorba. A bináris vektorral transzformáluk az előzetesen preparált kompetens agrobaktériumba. A megfelelő antibiotikumot tartalmazó szilárd táptalajra szélesztett agrobaktérium kolóniákból ellenőrzünk hatot kolónia PCR módszerrel, hogy hordozzák-e az uidA gént. Kiválasztunk egyet, melynek segítségével transzformáljuk az arabidopsis növényt in planta módszerrel.

Az érett magok közül kiválasztjuk a transzgénikusokat, s a belőlük fejlődött növényeket DNS, RNS és fehérje szinten is vizsgáljuk.